Aktuální informace

 • Všechny informace k Zápisu do 1. ročníku naleznete v rámečku po otevření odkazu s logem maskota školy Plamínka v hlavní nabídce.
 • Mimořádný režim provozu pro děti zaměstnanců IZS zahájen 23.3.2020. Nástup dítěte je možný v době od 7.00 do 9.00 hodin po nahlášení jeho přítomnosti rodiči nejméně 24 hodin předem. Zprávu zašlete na zastupce@zsplaminkove.cz, nebo na tel. 604 280 196. Týká se pouze dětí uvedených na seznamu vydaném MHMP.
 • Od 17.3. úprava provozní doby kanceláře školy – 10 – 13 hodin – vstup v nezbytných případech vchodem pro návštěvy. Budova i sportoviště uzavřeny. (16.3.2020)
 • Úkoly pro povinnou domácí přípravu zasílají třídní učitelé zákonným zástupcům e-mailem. V tištěné podobě jsou k nahlédnutí v hlavním vchodu školy.
 • Žádosti o ošetřovné podejte vždy vyplněné buď e-mailem na info@zsplaminkove.cz (vrátíme potvrzený sken), nebo osobně v době provozu kanceláře. Škola byla uzavřena dne 11.3.
 • Naše školní jídelna poskytuje žákům dietní stravování pod dohledem nutriční terapeutky. Nutné doporučení lékaře.
 • Sběr starého papíru a plastových víček je až do odvolání zastaven.
 • Rozpis pravidelných konzultačních hodin pedagogických pracovníků v roce 2019/20 naleznete v sekci Škola dnes-kontakty.
 • Termíny konání všech plánovaných školních akcí v aktuálním školním roce naleznete v sekci Dokumenty – Roční plán.
 • Pro informace o zápisu do 1.tříd klikněte na odkaz v menu.
 • Pro kontakt s pracovištěm MŠ 4 Pastelky, které sídlí v naší budově, klikněte na odkaz v menu.
 • Nabízíme pronájmy sportovišť – kopaná od 310,-Kč/hod., plážový volejbal od 210,-Kč/hod.. Informace - info@zsplaminkove.cz.
 • Ceny obědů ve školní jídelně - od 9/2012: kategorie A /do 10 let věku/ 24,-, kategorie B / do 15 let věku/ 26,-, kategorie C / nad 15 let věku / 28,-, cizí strávníci 67,-
 • Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosáhnou uvedené věkové hranice / dle vyhlášky 10//2005 o školním stravování/.
 • Pod odkazem "Zpravodaje" naleznete nejnovější Zpravodaj ZŠ Plamínkové 2.
 • Nabízíme prostory (včetně počítačové pracovny) k pronájmu (vzdělávání, školení, firemní prezentace atp.). Možnost kvalitního ozvučení,projekce. Informace v kanceláři školy.
 • V sekci Dokumenty naleznete odkazy na nejčastěji používané žádosti a formuláře!
 • Všechna platná sdělení naleznete také v oddělení Aktuální informace.

Zpravodaje ZŠ Plamínkové 2