Aktuální informace

  • Školní rok 2020/21 bude pro žáky 2.- 9. ročníku zahájen 1.9. v 8.00 mimořádně přímo v učebnách – vstup hlavním vchodem! Ukončení vyučování 1.9. v 8.45 hodin. Dodržujte sociální odstup 2 m a pravidla zvýšené hygieny.
  • Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a jejich doprovod proběhne na nádvoří školy – v 8.00 hodin, následuje schůzka rodičů ve školní jídelně (cca 8.30 – 9.30). Dodržujte sociální odstup 2 m a pravidla zvýšené hygieny.
  • Z důvodu epidemiologické situace platí zákaz vstupu cizích osob do školní budovy a omezení pohybu žáků v budově v době vyučování! Respektujte prosím aktuální pokyny.
  • Vydávání obědů 1.9. – 11 – 12.30 hodin
  • Ceny obědů ve školní jídelně - od 9/2020: kategorie A /do 10 let věku/ 28,-, kategorie B / do 15 let věku/ 30,-, kategorie C / nad 15 let věku / 32,-, cizí strávníci 78,-
  • Venkovní sportoviště v provozu od 4.5. Za dodržení vládních nařízení pro boj s koronavirem (zejména nošení roušek, počet účastníků, odstupy) zodpovídají uživatelé (viz info ve vývěsce areálu).
  • Provozní doba kanceláře školy 9 - 11.30, 12.30 - 15.00 (v pátek do 14.00) - vstup v nezbytných případech vchodem pro návštěvy.

Zpravodaje ZŠ Plamínkové 2