Aktuální informace

  • Od 1.3.2021 je škola uzavřena včetně areálu. Odběr stravy okénkem v hlavním vchodu 14 – 14.15 hodin.
  • Změna úředních hodin kanceláře po dobu mimořádného opatření – PO – 9-13, ST - 11-15 hodin.
  • Z důvodu epidemiologické situace platí zákaz vstupu cizích osob do školní budovy a omezení pohybu žáků v budově v době vyučování! Respektujte prosím aktuální pokyny.
  • Ceny obědů ve školní jídelně - od 9/2020: kategorie A /do 10 let věku/ 28,-, kategorie B / do 15 let věku/ 30,-, kategorie C / nad 15 let věku / 32,-, cizí strávníci 78,-
  • Provozní doba kanceláře školy 9 - 11.30, 12.30 - 15.00 (v pátek do 14.00) - vstup v nezbytných případech vchodem pro návštěvy.

Zpravodaje ZŠ Plamínkové 2