Občanské sdružení RAPZŠ

„Občanské sdružení rodičů a příznivců Základní školy Plamínkové (OSRAPZŠ)“

bylo založeno v roce 2001 s cílem zabezpečovat finanční prostředky pro zkvalitnění podmínek činnosti ZŠ Plamínkové. OSRAPZŠ hospodaří samostatně (po konzultaci s vedením ZŠ) se zaslanými příspěvky (jejich minimální výše je stanovována vždy na začátku školního roku) a s prostředky získanými od případných partnerů a subjektů.

Hlavními akcemi jsou každoroční hromadné zajišťování nákupu školních žákovských pomůcek, poskytování cen a odměn pro školní akce – soutěže (Mikulášská, Jarní karneval, MDD atp.), pomoc ve vybavování školy – zvuková aparatura, šatnová buňka pro školní hřiště (a další).

Ve spolupráci se ZŠ některé akce organizuje - reprezentační plesy, lyžařské soboty.

Ze svého fondu rovněž poskytuje finanční dotace na školní výjezdy (zotavovací pobyty, lyžařské kurzy atd.) pro žáky ze sociálně slabých rodin.

Bankovní spojení OSRAPZŠ – 155365530/0600
IČO 70896381
DIČ 004-70896381

Předsedou OS je JUDr. Jiří Bílek - info@czech-happy.com