Pracovníci školy


Vedení školy:
ředitel Mgr. Ivan Tuček reditel(na)zsplaminkove(tečka)cz
zástupkyně ředitele Mgr. Jana Baroková zastupce(na)zsplaminkove(tečka)cz
Obsazení tříd:
1.A Mgr. Vlasta Beránková berankovav(na)zsplaminkove(tečka)cz

Viktoria Hříbalová – AP hribalovav(na)zsplaminkove(tečka)cz
1.B Mgr. Jana Čermáková cermakovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
2.A Markéta Linhartová linhartovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
3.A Mgr. Marie Havlíčková havlickovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
3.B Mgr. Dana Nedvědová nedvedovad(na)zsplaminkove(tečka)cz
4.A Mgr. Ivana Veselá veselai(na)zsplaminkove(tečka)cz
5.A Ing. Renáta Bartončíková bartoncikovar(na)zsplaminkove(tečka)cz
6.A Mgr. Magdalena Zábranská zabranskam(na)zsplaminkove(tečka)cz
7.A Mgr. Marian Valek valekm(na)zsplaminkove(tečka)cz
8.A Mgr. Jana Davidová davidovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
8.C Mgr. Jana Baroková zastupce(na)zsplaminkove(tečka)cz
9.A Zdeněk Rybka rybkaz(na)zsplaminkove(tečka)cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Mária Molnárová molnarovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tatjana Mitrovičová             mitrovicovat(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Iva Hromířová            hromirovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Eva Talacková        talackovae(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze             ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Hana Fojtů fojtuh(na)zsplaminkove(tečka)cz
Výchovná poradkyně:
Mgr. Michaela Marešová maresovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Školní družina:
vedoucí vychovatelka Irena Svobodová svobodovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Hana Fojtů fojtuh(na)zsplaminkove(tečka)cz
Iveta Košťálová kostalovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Správní zaměstnanci:
hospodářka školy Libuše Baťková
info(na)zsplaminkove(tečka)cz
školník Robert Tichý
Obědy zajišťují:
vedoucí ŠJ/hospodářka - majetek Iveta Mecerodová jidelna(na)zsplaminkove(tečka)cz
vedoucí kuchařka Pavlína Ondřejová
Marcela Alflenová
Irena Kaupová
Renáta Matějková
Lenka Sýkorová
Úklid zajištují:
Anna Pietoková
Dana Kabelková
Jaroslava Krákorová
Zdeňka Voblizová