Pracovníci školy


Vedení školy:
ředitel Mgr. Ivan Tuček reditel(na)zsplaminkove(tečka)cz
zástupkyně ředitele Mgr. Jana Baroková zastupce(na)zsplaminkove(tečka)cz
Obsazení tříd:
1.A Mgr. Jana Čermáková cermakovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
2.A Mgr. Bc. Radka Mejtská mejtskar(na)zsplaminkove(tečka)cz
3.A Mgr. Dana Nedvědová nedvedovad(na)zsplaminkove(tečka)cz
Viktorie Hříbalová - AP hribalovav(na)zsplaminkove(tečka)cz
4.A Mgr. Marie Havlíčková havlickovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Alena Zámečníková - AP zamecnikovaa(na)zsplaminkove(tečka)cz
5.A Jana Šicnerová sicnerovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
6.A Mgr. Marian Valek valekm(na)zsplaminkove(tečka)cz
6.B Mgr. Iva Hromířová hromirovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
7.A Ing. Renáta Bartončíková bartoncikovar(na)zsplaminkove(tečka)cz
8.A Zdeněk Rybka rybkaz(na)zsplaminkove(tečka)cz
9.A Mgr. Jana Davidová davidovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
Netřídní učitelé:
BcA. Tereza Lněničková lnenickovast(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Michaela Marešová       maresovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Bc. Jana Mikolajová mikolajovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Mária Molnárová molnarovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze             ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Olga Popova popovao(na)zsplaminkove(tečka)cz
Výchovná poradkyně:
Mgr. Michaela Marešová maresovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Školní družina:
vedoucí vychovatelka Irena Svobodová svobodovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Iveta Košťálová kostalovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Správní zaměstnanci:
hospodářka školy Libuše Baťková
info(na)zsplaminkove(tečka)cz
školník Robert Tichý
Obědy zajišťují:
vedoucí ŠJ/hospodářka - majetek Iveta Mecerodová jidelna(na)zsplaminkove(tečka)cz
vedoucí kuchařka Pavlína Ondřejová
Marcela Alflenová
Lenka Sýkorová
Emília Pokorná
Úklid zajištují:
Anna Pietoková
Dana Kabelková
Jaroslava Krákorová
Zdeňka Voblizová