Pracovníci školy


Vedení školy:
ředitel Mgr. Ivan Tuček reditel(na)zsplaminkove(tečka)cz
zástupkyně ředitele Mgr. Jana Baroková zastupce(na)zsplaminkove(tečka)cz
Obsazení tříd:
1.A Mgr. Vlasta Beránková berankovav(na)zsplaminkove(tečka)cz

Viktoria Hříbalová – AP hribalovav(na)zsplaminkove(tečka)cz
1.B Mgr. Jana Čermáková cermakovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz

Alena Zámečníková - AP zamecnikovaa(na)zsplaminkove(tečka)cz
2.A Mgr. Jana Šulcová sulcovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
3.A Mgr. Ivana Veselá veselai(na)zsplaminkove(tečka)cz
4.A Mgr. Marie Havlíčková havlickovam(na)zsplaminkove(tečka)cz

Jana Šicnerová - AP sicnerovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
4.B Mgr. Dana Nedvědová nedvedovad(na)zsplaminkove(tečka)cz
5.A Ing. Renáta Bartončíková bartoncikovar(na)zsplaminkove(tečka)cz
6.A Zdeněk Rybka rybkaz(na)zsplaminkove(tečka)cz
7.A Mgr. Jaroslav Halada haladaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
8.A Mgr. Marian Valek valekm(na)zsplaminkove(tečka)cz
9.A Mgr. Jana Davidová davidovaj(na)zsplaminkove(tečka)cz
9.C Mgr. Jana Baroková zastupce(na)zsplaminkove(tečka)cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Mária Molnárová molnarovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tatjana Mitrovičová             mitrovicovat(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Iva Hromířová            hromirovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Mgr. Eva Talacková        talackovae(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze             ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Olga Popova popovao(na)zsplaminkove(tečka)cz
Výchovná poradkyně:
Mgr. Michaela Marešová maresovam(na)zsplaminkove(tečka)cz
Školní družina:
vedoucí vychovatelka Irena Svobodová svobodovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Tamara Ceradze ceradzet(na)zsplaminkove(tečka)cz
Olga Popova popovao(na)zsplaminkove(tečka)cz
Iveta Košťálová kostalovai(na)zsplaminkove(tečka)cz
Správní zaměstnanci:
hospodářka školy Libuše Baťková
info(na)zsplaminkove(tečka)cz
školník Robert Tichý
Obědy zajišťují:
vedoucí ŠJ/hospodářka - majetek Iveta Mecerodová jidelna(na)zsplaminkove(tečka)cz
vedoucí kuchařka Pavlína Ondřejová
Marcela Alflenová
Irena Kaupová
Lenka Sýkorová
Úklid zajištují:
Anna Pietoková
Dana Kabelková
Jaroslava Krákorová
Zdeňka Voblizová