Školská rada


Složení školské rady ZŠ Plamínkové 2Ing. Jaromír Háněl – předseda – zást. zákonných zástupců
Jaroslav Štětina – člen – zást. zřizovatele
Mgr. Jana Čermáková – členka – zást. pedagogických pracovníků
David Polák – člen - zást. zřizovatele
Irena Svobodová - členka – zást. pedagogických pracovníků