Školská rada


Složení školské rady ZŠ Plamínkové 2Robert Šafránek – předseda – zást. zákonných zástupců
Mgr. Václav Truhlář – člen – zást. zákonných zástupců
Mgr. Jana Čermáková – členka – zást. pedagogických pracovníků
Irena Svobodová – členka – zást. pedagogických pracovníků
Šárka Capková – členka – zást. zřizovatele
Jitka Zykánová – členka – zást. zřizovatele