Školská rada


Složení školské rady ZŠ Plamínkové 2Robert Šafránek – předseda – zást. zákonných zástupců
Mgr. Václav Truhlář – člen – zást. zákonných zástupců
Mgr. Jana Čermáková – členka – zást. pedagogických pracovníků
Irena Svobodová – členka – zást. pedagogických pracovníků
Šárka Čapková – členka – zást. zřizovatele
Jaroslava Mörwickov
á – členka – zást. zřizovatele