Zájmová činnost

Od školního roku 1998 - 99 škola postupuje podle vypracovaného projektu "Program primární prevence zneužívání návykových a psychotropních látek". 
Rozhodli jsme se proto rozšířit možnosti jak vyplnit volný čas žáků prací v různých zájmových kroužcích.