Zápis do 1. tříd

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU - DUBEN 2020:

Přihlašování dětí proveďte elektronicky od 1. do 29.4. – buď prostřednictvím datové schránky 5yf3p48, nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu zastupce@zsplaminkove.cz.  

Pro nezbytné případy umožníme podání do vrátnice školy ve dnech 27. a 29.4. (10-15 hodin) - výhradně po předchozí rezervaci času návštěvy nejpozději 22.4.  telefonicky, nebo e-mailem (732 150 225, zastupce@zsplaminkove.cz). Vyčkejte na zpětné potvrzení rezervace!

Pro přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání použijte elektronický formulář (www.zsplaminkove.cz) nebo tiskopis (bezkontaktně - kancelář ZŠ po-pá 10 – 13 hod.). Formulář podejte kompletně a správně vyplněný strojovým/tiskacím písmem a přiložte další dokumenty (kopii rodného listu dítěte - v případě cizinců jeho úředně ověřený český překlad - případně žádost o odklad školní docházky). V případě nedoložení některého z povinných dokladů, nebo nevyplnění údajů bude správní řízení přerušeno.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – 1. ročník

Žádost o odklad školní docházky

Směrnice pro zápis do 1. ročníku

 Desatero pro rodiče

INFORMACE PRO CIZINCE – FOR FOREIGNERS


NABÍDKA ŠKOLY -  PRO RODIČE:

 

Návštěva výuky v 1. třídě[i]

Prohlídka školy mimo termín Dne otevřených dveří - pokud se Vám námi nabízený termín nehodí, jsme ochotni Vám prohlídku umožnit v náhradním termínu.

Návštěva divadelního představení[i] – každoročně nastudují žáci naší školy pohádkové představení s písničkami, které je určeno pro děti z mateřských škol – můžete jej navštívit i se svým dítětem

Vánoční akademie  ve školní jídelně můžete se svým dítětem zažít vánoční atmosféru. Žáci naší školy připravují dramatická vystoupení, zpěv, tanec, recitaci. Můžete se přijít podívat se svým dítětem, co dokáží žáci naší školy – nebudete litovat.

Den otevřených dveří   v tento den jsou prostory školy přístupné veřejnosti v době od 9.00 do 14.30 hodin. Můžete se podívat do všech učeben v průběhu výuky, sledovat způsob výuky i organizaci provozu školy (probíhá běžný provoz školy)

Mikulášská diskotéka s nadílkou, Jarní karneval – vždy od 15.00 hodin ve školní jídelně – můžete na naše pravidelné akce přivést své dítě, v případě zájmu je zapojíme do aktivit pro žáky 1. stupně. 

Oranžový den školy – od 8.00 hodin v budově školy – tradiční den školy se zájmovými dílnami pro všechny žáky školy – můžete se přijít podívat, jak naši žáci spolupracují i ve věkově nesourodých skupinách, případně Vaše dítě zapojíme do činnosti. 

Virtuální prohlídka školy pokud se k nám nedostanete osobně a zajímá Vás, jak škola vypadá zevnitř, tak navštivte naše webové stránky  http://www2.zsplaminkove.cz/virtualniprohlidka/popup_plaminkove.html