Zápis do 1. tříd

INFORMACE K ZÁPISU

K zápisu Vašeho dítěte do naší školy s sebou přineste doklad Vaší totožnosti a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte můžete vyplnit přímo u zápisu nebo si ji přinést již vyplněnou. Formulář naleznete zde na našich webových stránkách v sekci Dokumenty.
V případě cizinců k Žádosti o přijetí dítěte ke vzdělání přiložte ověřený překlad rodného listu dítěte do češtiny.

V případě Žádosti o odklad školní docházky přineste Žádost o odklad školní docházky spolu s doporučeními k zápisu 3. dubna 2019

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – 1. ročník

Žádost o odklad školní docházky

Směrnice pro zápis do 1. ročníku

 Desatero pro rodiče


NABÍDKA ŠKOLY -  PRO RODIČE:

 

Návštěva výuky v 1. třídě[i]

Prohlídka školy mimo termín Dne otevřených dveří - pokud se Vám námi nabízený termín nehodí, jsme ochotni Vám prohlídku umožnit v náhradním termínu.

Návštěva divadelního představení[i] – každoročně nastudují žáci naší školy pohádkové představení s písničkami, které je určeno pro děti z mateřských škol – můžete jej navštívit i se svým dítětem

Vánoční akademie  ve školní jídelně můžete se svým dítětem zažít vánoční atmosféru. Žáci naší školy připravují dramatická vystoupení, zpěv, tanec, recitaci. Můžete se přijít podívat se svým dítětem, co dokáží žáci naší školy – nebudete litovat.

Den otevřených dveří   v tento den jsou prostory školy přístupné veřejnosti v době od 9.00 do 14.30 hodin. Můžete se podívat do všech učeben v průběhu výuky, sledovat způsob výuky i organizaci provozu školy (probíhá běžný provoz školy)

Mikulášská diskotéka s nadílkou, Jarní karneval – vždy od 15.00 hodin ve školní jídelně – můžete na naše pravidelné akce přivést své dítě, v případě zájmu je zapojíme do aktivit pro žáky 1. stupně. 

Oranžový den školy – od 8.00 hodin v budově školy – tradiční den školy se zájmovými dílnami pro všechny žáky školy – můžete se přijít podívat, jak naši žáci spolupracují i ve věkově nesourodých skupinách, případně Vaše dítě zapojíme do činnosti. 

Virtuální prohlídka školy pokud se k nám nedostanete osobně a zajímá Vás, jak škola vypadá zevnitř, tak navštivte naše webové stránky  http://www2.zsplaminkove.cz/virtualniprohlidka/popup_plaminkove.html

 

Zápis do 1. tříd naší školy

3. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 

pro předem omluvené žadatele (ze závažných důvodů), je po telefonické domluvě individuální zápis do konce dubna

– zábavnou formou organizovaný zápis, v jehož průběhu má Vaše dítě možnost předvést své dovednosti z různých oblastí (dítě a Vás doprovází po budově  žáci naší školy )

Dítě má možnost, ve Vaší přítomnosti, vyzkoušet si, jak bude ve škole reagovat na úkoly zadané paní učitelkou. Paní učitelka Vás upozorní, na které oblasti z Desatera pro rodiče se máte především zaměřit do zahájení školní docházky .  Vytvoříme Vám i prostor pro vyřízení souvisejících formalit – o Vaše dítě se v té době postaráme.

Desatero pro rodiče najdete na:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd ve středu 19. června 2019


Letošní představení, muzikál Šípková Růženka  nabízíme v termínech: úterý - 26. 2. a 5. 3.  2019, středa  - 27. 2. a 6. 3. 2019 a čtvrtek - 7. 3. 2019, vždy od 9:00 a od 10:00 hodin (příp. podle domluvy) v budově naší ZŠ.


MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – ve školní jídelně 6. 12. 2018 od 15:00


VÁNOČNÍ AKADEMIE – ve školní jídelně 20. 12. 2018 od 17:00


JARNÍ KARNEVAL – ve školní jídelně 21. 3. 2019 od 15:00


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY – 26. března 2019, 9:00 – 14:30


ORANŽOVÝ DEN – úterý 9. 4. 2019 v budově školy

další info na www.zsplaminkove.cz

  

NABÍDKA PRO MŠ:[ii]

 

Návštěvu v 1. třídách nabízíme aktivitu, při které jsou děti zapojeny hravou formou do výuky. Vyzkouší si, jak to ve „velké škole“ opravdu vypadá a co se jejich starší kamarádi již naučili.

Návštěvu doporučujeme v průběhu měsíce listopadu. Termín a čas ve spolupráci s MŠ, individuálně po telef. domluvě.

 

Návštěva v počítačové pracovně – můžete s dětmi využít naši pracovnu ICT, kde pro děti připravíme speciální program, kde si vyzkoušejí své dovednosti při práci s PC (možno spojit s ukázkou výuky v 1. třídě).

 

Využití tělocvičny – nabízíme Vám prostor pro organizaci Vaší sportovní akce v dopoledních hodinách – samozřejmě poskytneme sportovní vybavení, případně organizační pomoc.

 

[i]  první tři nabídky je nutné objednat na BerankovaV@zsplaminkove.cz

[ii] uvádíme pouze pro informaci, MŠ obdrží speciální nabídku