Opatření během epidemie

1. 2. 2021, 16:32

Z důvodu epidemiologické situace platí zákaz vstupu cizích osob do školní budovy a omezení pohybu žáků v budově v době vyučování! Respektujte prosím aktuální pokyny.