Zápis do 1. ročníku – duben (pokyny viz odkaz v hlavním menu)

29. 3. 2022, 7:45

Zápis do 1. ročníku – duben (pokyny viz odkaz v hlavním menu) – pro státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů; jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.