Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

26. 9. 2022, 9:46

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti – vyhlášeno MHMP (https://www.praha.eu/) – informace a žádosti naleznete v sekci Dokumenty-žádosti-formuláře.

Žádosti podávejte do kanceláře školy (možno přes tř. učitele), vyrozumění obdržíte nejpozději do tří pracovních dnů následujícího kalendářního měsíce, kdy je škola postoupí dál.