TŘÍDNÍ SCHŮZKY

7. 9. 2023, 17:14

Třídní schůzky proběhnou 20.9. 16.30 – 18.00 hod. Náplní budou zejména organizační záležitosti, informace třídních učitelů a volby nového zástupce rodičů ve školské radě.