KONZULTACE

19. 10. 2023, 22:24

Individuální konzultace s pedagogy proběhnou 13.3.2024 – 16.30 – 18.00.