Dobrý den, níže najdete informace týkající se začleňování cizinců do českého školského systému a odkazy na organizace, které vám v případě potřeby mohou pomoci.

  1. Děti občanů ze států EU (včetně občanů Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska) mají možnost navštěvovat tzv. třídy pro jazykovou přípravu, ve kterých probíhá bezplatná příprava na jejich začlenění do základního vzdělávání.

Příslušná škola: První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100, tel.: 261 225 848, 261 225 862, skola@horackova.cz

  • AKTUÁLNĚ V roce 2017 začala Praha projekt systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince.

Příslušná škola:  ZŠ JIŽNÍ IV.,PRAHA 4 –SPOŘILOV (tel.: 272763368, fax. 272761887, www.zsjizni.cz). Výuka je bezplatná.