Xin chào, dưới đây quý vị sẽ tìm thấy những thông tin liên quan đến việc gia nhập vào hệ thống giáo dục Séc của người nước ngoài và những liên kết tới các tổ chức mà có thể giúp đỡ quý vị trong trường hợp cần thiết.

1. Con của các công dân đến từ các nước EU (kể cả Liechstenstein, Na Uy, Iceland và Thuỵ Sĩ) có cơ hội tham dự các lớp học tiếng miễn phí để chuẩn bị cho việc gia nhập vào giáo dục cơ bản.

Trường học tương ứng: První jazyková ZŠ ở Praha 4, Praha 4, Horáčkova 1100, đt.: 261 225 848, 261 225 862, skola@horackova.cz

· Hiện tại: năm 2017, Praha đã bắt đầu dự án hệ thống giảng dạy tiếng Séc dành cho các học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng khác ngoài tiếng Séc. Hàng tuần sẽ có 2 tiết học được tổ chức giảng dạy tại các trường của các phường. Các tiết học là dành cho tất cả các em không có kiến thức về tiếng Séc, nghĩa là không chỉ dành riêng cho người ngoại quốc.Trường học tương ứng: ZŠ JIŽNÍ IV.,PRAHA 4 –SPOŘILOV (đt.: 272763368, fax. 272761887, www.zsjizni.cz). Học miễn phí.