KONZULTACE

Individuální konzultace s pedagogy proběhnou 18.10.2023 16.30 – 18.00 hodin. Read More

VOLBY ŠR – AKTUALIZACE

Doplňovací volby zástupce z řad rodičů jsou, vzhledem k nedostatku kandidátů v původně vypsaném termínu, přeloženy na 18.10.2023 (v termínu konání individuálních konzultací). Případní kandidáti potvrdí svoji kandidaturu e-mailem řediteli školy do 13.10.2023 a přiloží krátký motivační text. Read More

ŘEDITELSKÉ VOLNO

29.9.2023 vyhlašuje ředitel z provozních důvodů volný den. Škola bude mimo provoz. Read More

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky proběhnou 20.9. 16.30 – 18.00 hod. Náplní budou zejména organizační záležitosti, informace třídních učitelů a volby nového zástupce rodičů ve školské radě. Read More

Změna výše stravného od 1.1.2023

Změna výše stravného od 1.1.2023:  stravné pro kategorii A (do 10 let) 32 Kč, kategorii B (do 15 let) 34 Kč, kategorii C (nad 15 let) 36Kč, cizí strávníci 141 Kč. Read More

Koláž fotografií školy

logo školy Základní škola
Praha 4
Plamínkové 2/1593