Stravování

Po provedení zahájení stravování je možný vstup pro všechny strávníky (v určených časech – e-mail). Vstup žáků na distanční výuce (VND) je možný v čase 14 -14.30 hod. – ruší se výdejní okénko. Read More

Zahájení prezenční výuky

V týdnu od 12.4. jen pro 3.-5. ročník, v týdnu od 19.4. jen pro 1.-2. ročník. Dále střídání po týdnech. Časy vstupu do budovy budou upřesněny e-mailem. Read More

Provozní doba kanceláře

Provozní doba kanceláře školy 9 – 11.30, 12.30 – 15.00 (v pátek do 14.00) – vstup v nezbytných případech vchodem pro návštěvy. Read More

Ceny obědů

Ceny obědů ve školní jídelně – od 9/2020: kategorie A (do 10 let věku) 28,- kategorie B do 15 let věku 30,- kategorie C nad 15 let věku 32,- cizí strávníci 78,-… Read More

Opatření během epidemie

Z důvodu epidemiologické situace platí zákaz vstupu cizích osob do školní budovy a omezení pohybu žáků v budově v době vyučování! Respektujte prosím aktuální pokyny. Read More

Koláž fotografií školy

logo školy Základní škola
Praha 4
Plamínkové 2/1593