Složení školské rady ZŠ Plamínkové 2

Robert Šafránek– předseda – zást. zákonných zástupců
Mgr. Václav Truhlář – člen – zást. zákonných zástupců
Mgr. Jana Čermáková – členka – zást. pedagogických pracovníků
Irena Svobodová – členka – zást. pedagogických pracovníků
Šárka Čapková – členka – zást. zřizovatele
Jaroslava Mörwicková – členka – zást. zřizovatele

Usnesení k novele Volebního řádu pro volby členů školské rady