Složení školské rady ZŠ Plamínkové 2

Robert Šafránek– předseda – zást. zákonných zástupců
Ing. Ivan Ivanov – člen – zást. zákonných zástupců
Mgr. Jana Čermáková – členka – zást. pedagogických pracovníků
Irena Svobodová – členka – zást. pedagogických pracovníků
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. – člen – zást. zřizovatele
Ing. Zdeněk Hovorka – člen – zást. zřizovatele

Usnesení k novele Volebního řádu pro volby členů školské rady