„SPOLEK RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ ZŠ PLAMÍNKOVÉ“

byl založen v roce 2001 s cílem zabezpečovat finanční prostředky pro zkvalitnění podmínek činnosti ZŠ Plamínkové. Spolek hospodaří samostatně (po konzultaci s vedením ZŠ) se zaslanými příspěvky (jejich minimální výše je stanovována vždy na začátku školního roku) a s prostředky získanými od případných partnerů a subjektů.

Hlavními akcemi jsou každoroční hromadné zajišťování nákupu školních žákovských pomůcek, poskytování cen a odměn pro školní akce – soutěže (Mikulášská, Jarní karneval, MDD atp.), pomoc ve vybavování školy – zvuková aparatura, šatnová buňka pro školní hřiště (a další).

Ve spolupráci se ZŠ některé akce organizuje – reprezentační plesy, lyžařské soboty.

Ze svého fondu rovněž poskytuje finanční dotace na školní výjezdy (zotavovací pobyty, lyžařské kurzy atd.) pro žáky ze sociálně slabých rodin.

Bankovní spojení – 155365530/0600
IČO 70896381
DIČ 004-70896381

Předsedkyní spolku je Ing. Erika Stupková – EStupkova@osoud.pha8.justice.cz