Od školního roku 1998 – 99 škola postupuje podle vypracovaného projektu „Program primární prevence zneužívání návykových a psychotropních látek“. 
Rozhodli jsme se proto rozšířit možnosti jak vyplnit volný čas žáků prací v různých zájmových kroužcích.