Vedení školy:
ředitelMgr. Ivan Tučekreditel@zsplaminkove.cz
zástupkyně řediteleMgr. Jana Barokovázastupce@zsplaminkove.cz
Obsazení tříd:
1.AMgr. Jana Dočekalovádocekalovaj@zsplaminkove.cz
2.AMgr. Jana Čermákovácermakovaj@zsplaminkove.cz
Mgr. Alena Zámečníková – APzamecnikovaa@zsplaminkove.cz
3.AMgr. Lenka Lánskálanskal@zsplaminkove.cz
4.AMgr. Eliška Votavovávotavovae@zsplaminkove.cz
Tetyana Mykhaylova – APmykhaylovat@zsplaminkove.cz
5.AMgr. Dana Nedvědovánedvedovad@zsplaminkove.cz
Olha Kubarych – UAPkubarycho@zsplaminkove.cz
6.AIng. Renáta Bartončíková bartoncikovar@zsplaminkove.cz
7.AZdeněk Rybkarybkaz@zsplaminkove.cz
Viktorie Hříbalová – AP hribalovav@zsplaminkove.cz
8.ABc. Jana Mikolajovámikolajovaj@zsplaminkove.cz
9.AMgr. Jana Davidovádavidovaj@zsplaminkove.cz
Netřídní učitelé:
Ing. Vratislav Buryburyv@zsplaminkove.cz
Tamara Ceradzeceradzet@zsplaminkove.cz
PhDr. Renata Heringováheringovar@zsplaminkove.cz
Mgr. Marian Valekvalekm@zsplaminkove.cz
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Baroková zastupce@zsplaminkove.cz
Školní metodička prevence:
Bc. Jana Mikolajovámikolajovaj@zsplaminkove.cz
Školní družina:
vedoucí vychovatelkaIrena Svobodovásvobodovai@zsplaminkove.cz
Tamara Ceradzeceradzet@zsplaminkove.cz
Yuliia Kravchenkokravchenkoy@zsplaminkove.cz
Správní zaměstnanci:
hospodářka školyLibuše Rybováinfo@zsplaminkove.cz
školníkRobert Tichý
Školní jídelna:
vedoucí ŠJIveta Mecerodovájidelna@zsplaminkove.cz
vedoucí kuchařkaPavlína Ondřejová
Marcela Alflenová
Světlana Bradáčová
Marie Marcínová
Úklid:
Dana Kabelková
Jaroslava Čížkovská
Zdeňka Voblizová
správce tělocvičenSilviya Kysyova