Vedení školy:
ředitelMgr. Ivan Tučekreditel@zsplaminkove.cz
zástupkyně řediteleMgr. Jana Barokovázastupce@zsplaminkove.cz
Obsazení tříd:
1.AMgr. Jana Čermákovácermakovaj@zsplaminkove.cz
2.AMgr. Markéta Linhartoválinhartovam@zsplaminkove.cz
3.AMgr. Kateřina Smolíkovásmolikovak@zsplaminkove.cz
Mgr. Alena Zámečníková – APzamecnikovaa@zsplaminkove.cz
4.AMgr. Marie Havlíčkováhavlickovam@zsplaminkove.cz
5.AMgr. Dana Nedvědová nedvedovad@zsplaminkove.cz
Viktorie Hříbalová – APhribalovav@zsplaminkove.cz
6.ABc. Jana Mikolajová mikolajovaj@zsplaminkove.cz
7.AMgr. Jana Davidovádavidovaj@zsplaminkove.cz
8.AMgr. Marian Valekvalekm@zsplaminkove.cz
8.BMgr. Iva Hromířováhromirovai@zsplaminkove.cz
9.AIng. Renáta Bartončíkovábartoncikovar@zsplaminkove.cz
Netřídní učitelé:
RNDr. Alexandra Brunnerovábrunnerovaa@zsplaminkove.cz
Tamara Ceradzeceradzet@zsplaminkove.cz
BcA. Tereza Lněničkoválnenickovat@zsplaminkove.cz
Olga Popovapopovao@zsplaminkove.cz
Zdeněk Rybka rybkaz@zsplaminkove.cz
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jana Baroková zastupce@zsplaminkove.cz
Školní družina:
vedoucí vychovatelkaIrena Svobodovásvobodovai@zsplaminkove.cz
Tamara Ceradzeceradzet@zsplaminkove.cz
Iveta Košťálovákostalovai@zsplaminkove.cz
Správní zaměstnanci:
hospodářka školyLibuše Rybováinfo@zsplaminkove.cz
školníkRobert Tichý
Obědy zajišťují:
vedoucí ŠJIveta Mecerodovájidelna@zsplaminkove.cz
vedoucí kuchařkaPavlína Ondřejová
Marcela Alflenová
Lenka Sýkorová
Emília Pokorná
Jana Václavová
Úklid zajištují:
Anna Pietoková
Dana Kabelková
Jaroslava Krákorová
Zdeňka Voblizová