LEDEN ’24

ČERVEN ’23

LEDEN ’23

ČERVEN ’22

LEDEN ’22

ČERVEN ’21

LEDEN ’21

LEDEN ’20

ČERVEN ’19

LEDEN ’19

ČERVEN ’18

LEDEN ’18

ČERVEN ’17

LEDEN ’17

ČERVEN ’16

LEDEN ’16

ČERVEN ’15

LEDEN ’15

ČERVEN ’14

LEDEN ’14

ČERVEN ’13

LEDEN ’13

ČERVEN ’12

LEDEN ’12

ČERVEN ’11

LEDEN ’11

ČERVEN ’10

LEDEN ’10

ČERVEN ’09

LEDEN ’09

ČERVEN ’08

LEDEN ’08

ČERVEN ’07

INFORMACE PRO RODIČE, ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ – LEDEN ’07

Vážení!

Je konec prvního měsíce nového roku 2007 a současně konec prvního pololetí roku školního. Jako obvykle jsme v tuto dobu pro Vás připravili nové číslo školního Zpravodaje, ve kterém bilancujeme uplynulé školní období a seznamujeme Vás s některými záměry do budoucího období.

Tentokrát jste do ruky dostali Zpravodaj ve zcela změněné podobě a tiskové kvalitě. To je výsledek spojení naší školy s novým partnerem. Tím je společnost ECM Group, se kterou jsme zahájili významnou spolupráci právě v září 2006, tedy na začátku tohoto školního roku, podobně, jako s novými žáky z našich 1. tříd. Tato společnost je ale velmi vyspělým „prvňákem“, pokud lze toto přirovnání vůbec použít a od dlouhodobé spolupráce, na které jsme se dohodli, si slibujeme hodně. Že ECM Group významně ovlivňuje prostředí v bezprostřední blízkosti školy není asi třeba připomínat, ale méně známé jsou její aktivity v sociální oblasti, do které spadá i její partnerství s naší školou. Společnost přichází do školy nejen s přímou finanční podporou, ale také s nabídkou spolupráce v ekologické oblasti a v oblasti podpory sportu. Převezme rovněž patronát nad školním sportovním areálem, který v názvu ponese její jméno a bude podporovat jeho rozvoj. O jednotlivých společných aktivitách Vás budeme informovat nejen v tomto Zpravodaji, ale také na internetových stránkách obou organizací, které navzájem propojíme.

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO POLOLETÍ

Září

Školní rok jsme tradičně zahájili slavnostním přivítáním žáků na školním nádvoří. V první den jich přišlo 351 – méně, než v roce minulém. Na vině je odchod silného ročníku z devátých tříd. Přes tuto neradostnou skutečnost lze ale konstatovat, že v dlouhodobém vývoji patří naše škola v městské části mezi nejlepší z hlediska úbytku dětí, což určitě dokládá její kvalitu a oblíbenost.

K drobným změnám došlo i v pedagogickém sboru. Ten pro letošní rok posílili tři kvalifikovaní pedagogové – Mgr. Kateřina Puchmertlová (Tv, Aj), Mgr. Irena Šimková  (Ma, Fy) a Mgr. Terezie Výborná (Hv) a trenér Martin Klapal. Nahradili pracovníky, kteří zamířili do jiných oborů – Mgr. Kateřinu Bartošovou, Martu Hakenovou a Jana Ulrycha.

Ti všichni vstoupili do „nové“ školy. V průběhu prázdninových měsíců totiž prošlo 90% prostor budovy opravami a malováním. Díky promyšlenému výběru barev při malování chodeb a učeben získaly interiéry veselý a optimistický vzhled, který všichni jejich návštěvníci i pravidelní obyvatelé hodnotí velice kladně a který významnou měrou přispívá k příjemné atmosféře ve škole. Ruku v ruce s touto akcí šly i opravy a čištění podlahových krytin a vybavení dalších učeben novým nábytkem.

V tomto měsíci jsme opět prohloubili spolupráci s okolními mateřskými školami, jejichž ředitelky se sešly na neformálním setkání s ředitelem školy a s vyučujícími, které již třetím rokem realizují projekt spolupráce ZŠ-MŠ, jehož cílem je usnadnění přechodu dětí mezi těmito dvěma stupni školství a zároveň umožňuje předškolním dětem s jejich učitelkami využít volné kapacity školy (zejména tělocvičen).

Ředitelky MŠ měly na tomto setkání možnost vybrat si z nabídky aktivit připravených naší školou a společně byl vypracován roční harmonogram, v němž bylo jako vždy nejfrekventovanější divadelní pohádkové představení, kterého se opět ujali žáci 8.C. Vzhledem k dlouhodobé nemoci jejich třídní učitelky se nácviku ujaly Mgr. Beránková a Mgr. Čermáková. Jak se představení O Sněhurce povedlo posoudily stovky dětí a podle jejich potlesku lze odhadnout, že práce našich vyučujících a žáků byla výborná.

Žáci 8.C se také ujali sbírky v rámci Srdíčkového dne a podařilo se jim získat 4.904,- Kč.

Tradiční setkání pracovníků školy s rodiči zahájilo ve školní jídelně měsíc říjen.

Tento měsíc je každoročně ve znamení sportovních soutěží, na jejichž výsledky se vždy těšíme a které byly pro nás opět velmi příznivé. Podrobnou zprávu za celé pololetí naleznete tentokrát na www.zsplaminkove.cz .

.

K těmto úspěchům se přibyla ještě jedna netradiční aktivita. Na žádost obyvatel domu ve Hvězdově ulici vytvořili žáci 9. tříd naší školy na konci října velikou nástěnnou malbu na rekonstruované fasádě domu č. 1566. Výtvarné dílo, kterému předcházely několikaměsíční přípravy, se pod vedením zkušené výtvarnice Mgr. Evy Vejvodové vydařilo, o čemž svědčily již v průběhu jeho vzniku obdivné výkřiky kolemjdoucích!

Můžete z fotografie sami posoudit kvalitu výtvarné práce, kterou můžete na vlastní oči spatřit v sousedství nově otevřené pankrácké tržnice. Jsme rádi, že se tato akce povedla a pomohla tak v dlouhodobé tvorbě obrazu ZŠ Plamínkové jako organizace otevřené dobrým nápadům a úzce spolupracující s obyvateli této části Prahy 4.

listopadu se opět hodně sportovalo. Mistrem školy ve florbalu smíšených družstev (tradiční školní florbalový turnaj) se stala třída 9.C, nejlepšími  střelci byli Barbora Kropáčková (9.C) a  Jan Stuchlík (7.C), nejlepší brankářkou Lenka Matoušková (9.C).

V tomto měsíci jsme do výuky zařadili besedy – Linka bezpečí – pro žáky nejvyšších ročníků (součást prevence sociálně patologických jevů, kterou má v naší škole aktivně organizuje a řídí Mgr. Iva Hromířová) a také jsme zorganizovali humanitární akci, tentokrát ve prospěch Dětského domova a diagnostického ústavu v Dobřichovicích .

Bohužel se nám v tomto období nepodařilo zajistit pravidelné dovednostní testy Kalibro. Společnost, které dosud testování zajišťovala bohužel v tomto školním roce svoji nabídku výrazně omezila a tak jsme přišli o jeden z významných článků v naší koncepci. Se zaváděním změn v našem školství se pravděpodobně budeme s tímto problémem setkávat stále častěji, neboť tím, jak bude vzhledem k rozdílům ve vzdělávacích programech klesat možnost objektivního porovnávání a hodnocení úrovně škol dochází zřejmě u firem poskytujících toto srovnávání ke konkurenčnímu boji a ke zužování jejich nabídky.

V oblasti enviromentální výchovy byl zahájen cyklus pořadů o přírodě, který jsme vybrali z nabídky Společnosti na ochranu ptáků a sov MERLIN, která se specializuje na tento typ vzdělávání a jejíž profesionálně provedené přednášky s ukázkami živých (i exotických) zvířat velmi dobře doplňují přírodovědné učivo ve všech ročnících.

 Prosinec

Úspěch zaznamenala florbalová reprezentace starších žákyň, která s přehledem vyhrála postupový turnaj Prahy 4 (pořadatelství připadlo naší škole) a bez problémů postoupila i do semifinále krajské soutěže. Vzhledem k loňskému stříbrnému umístění v Praze a o rok zkušenějšímu týmu jsou naše očekávání vysoká a budeme v příštích týdnech držet našim reprezentantkám palce, aby postoupily co nejdále na pražské a doufejme i celostátní úrovni!

V naší škole máme samozřejmě řadu sportovně talentovaných žáků. Svým výkonem oslnil Dominik Budlovský (6.C), který ve své kategorii získal titul mistra světa ve stepu. Miroslav Burian (9.C) je špičkovým běžcem a členem reprezentace ČR v bězích na středních tratích, David Kindl (9.C) v anketě Moderní pětibojař roku 2006 obsadil 3. místo

Vánoční atmosféru navodila nejen velmi zdařilá výzdoba školy, ale zejména Mikulášská show pořádaná na nádvoří školy pro všechny děti MČ Praha 4 Úřadem Městské části a Vánoční turnaje v basketbalu, k nimž již třetí rok patří i  třídenní klubový turnaj „O pohár ředitele ZŠ Plamínkové“ .

Zájemci z řad žáků sportovních tříd měli možnost zúčastnit se zdokonalovacího lyžařského kurzu v rakouském středisku Hohentauern. Bohužel, průběh letošní zimy nepřál lyžařským aktivitám, a tak byl zájezd přeložen do prvního březnového týdne. Pro zájemce z řad zdatných lyžařů 7. – 9. tříd připomínáme, že jsou na tomto zájezdu (3.- 8.3. – 5.950,-Kč s plnou penzí a s permanentkou) ještě čtyři volná místa. Bližší informace poskytne ředitel ZŠ.

Přeložen byl i kurz pro instruktory školního lyžování, který v systému dalšího vzdělávání ped. pracovníků zajišťuje středisko s akreditací MŠMT ČR Ski Centrum, které je součástí naší školy.

 V loňském roce jsme na tomto místě komentovali nízký zájem rodičů žáků o sobotní lyžařské kurzy žáků I. stupně. Letos je tomu naopak – zájem převyšuje naše možnosti, bohužel počasí je stále lyžařsky nepříznivé a v tuto chvíli není jasné ani to, zda se uskuteční alespoň dva ze tří plánovaných zájezdů na přelomu ledna a února. Celý projekt je podporován Občanským sdružením RP ZŠ a také ECM Group a vy ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky již budete vědět, zda jej nedostatek sněhu zcela nezmařil, což by byla velká škoda.

Ve spolupráci s TJ Sokol Vyšehrad jsme zorganizovali velkou sportovní akci pro začínající basketbalisty z celé Prahy. 42 nejmladších žáků mělo možnost celý víkend trénovat pod vedením renomovaných basketbalových odborníků. Mezi doprovodné akce basketbalového kempu patřila návštěva ligového utkání v hale Na Folimance a beseda s basketbalovou osobností – absolventem naší školy a juniorským reprezentantem Pavlem Hemmym.

Volejbalová reprezentace pracovníků školy zahájila hladkým vítězstvím nad ZŠ Kladská další ročník Pražské volejbalové ligy pracovníků škol.

Díky  dotaci  MŠMT ČR  a vlastního financování jsme mohli vybavit počítačovou učebnu novými počítači s LCD displeji.

Leden vždy začíná tradičním Dnem otevřených dveří a vrcholí v něm již zmiňovaný rozsáhlý projekt spolupráce naší školy s mateřskými školami v okolí.

Došlo také ke změně na pozici vyučujícího Tv a Aj. Mgr. Kateřinu Puchmertlovou, která dala přednost jinému povolání, nahradil student posledního ročníku FTVS Michal Jedlička, který kromě své odbornosti a znalosti angličtiny přispěje do koncepce školy i svou kvalifikací vodního záchranáře, kterou získal při dlouhodobých pracovních pobytech v USA.

Ve druhém lednovém týdnu se za svízelných sněhových podmínek podařilo realizovat odložený kurz pro instruktory školního lyžování, který proběhl v tradiční destinaci v Husově boudě v Peci pod Sněžkou.

Za sebou máme i zápis dětí do 1. tříd, který opět potvrdil dobrou pověst školy a stabilizovaný zájem rodičů a splnil tak naše očekávání o otevření dvou tříd. Jsme ale připraveni přijmout ještě další zájemce  rodiče mají možnost dodatečného zápisu dětí do naplnění maximální kapacity našich prvních tříd.

Proběhla i další z kontrol České školní inspekce. Ačkoli oficiální zpráva není ještě k dispozici, z vyjádření pracovníků kontroly lze usuzovat, že byli s úrovní vzdělávání v ZŠ Plamínkové spokojeni. Kladně hodnotili zejména prostředí školy a velmi dobrou atmosféru, která panuje nejen mezi pracovníky, ale také ve vzájemných vztazích mezi žáky a pedagogy.

PŘIPRAVUJEME

Ø      Od února zahájíme provoz v nové multifunkční učebně, ve které byla v těchto dnech dokončena instalace interaktivní tabule, která tak rozšíří využívání nejmodernějších vyučovacích prostředků v naší škole.

Ø      V průběhu prvního pololetí se Mgr. Výborné podařilo vytvořit jádro školního pěveckého sboru. Naším dlouhodobým přáním je rozšířit tuto aktivitu a proto se těšíme na první vystoupení. Zároveň zveme další zájemce do tohoto kroužku.

Ø      Avizovaný projekt „STOP KOUŘENÍ!“ připravený Mgr. Ivou Hromířovou odstartujeme v průběhu druhého pololetí. O škodlivosti kouření se děti všech ročníků budou dozvídat rozmanitými formami včetně soutěží, přednášek, audiovizuálních programů i dotazníkového šetření. Chceme Vás požádat o úzkou spolupráci, neboť se jedná o zdraví Vašich dětí a bez spolupráce rodičů by se tyto aktivity míjely účinkem. Jednak se na Vás děti obrátí s dotazníky (jejich vyplnění bude přísně anonymní – našim cílem není vysledování konkrétních kuřáků, ale zjištění aktuálního stavu jako východiska pro nastavení celého projektu) a jednak předpokládáme, že budete svému dítěti věnovat zvýšenou pozornost z hlediska jeho ohrožení tímto zlozvykem, který je naší společností zatím podivně přehlížen a z našich poznatků vyplývá, že někteří rodiče našich žáků kouření svých dětí nepřímo podporují nedostatečnou kontrolou či dokonce vědomou tolerancí!!! V období, kdy je v civilizovaném světě moderní nekouřit se v naší zemi děje pravý opak a to zejména mezi mládeží a dětmi. Tento projekt rozhodně nechceme pojmout jako formální, nejedná se o žádné „nařízení shora“, reagujeme tím na aktuální problémy podobně, jako jsme v minulých letech na základě alarmujících statistik zvýšili důraz na dopravní výchovu.

Ø      V plánu máme rovněž pořádání již tradičních sportovních akcí a výjezdů žáků. Žáci 7.C (a s nimi pouhá čtvrtina žáků 7.A, kde jsme nečekaně narazili na neuvěřitelný nezájem rodičů o tuto aktivitu) pojedou na lyžařský kurz do Desné, ti nejlepší z nich budou mít možnost účasti na lyžařských závodech O pohár starosty, jejichž pořádání plánujeme opět do Žlutých lázní (běžecké sprinty) a Albrechtic v Jizerských horách (paralelní slalomy). Pro žáky sportovních tříd je opět zajištěno jarní sportovní soustředění v Mozolově, žáci běžných tříd, jejichž rodiče projeví zájem, vyjedou nazotavovací pobyty.

Ø      Na jaro je plánován celoškolní projekt Africký den .

Ø      Práce na tvorbě školního vzdělávacího programu jsou v běhu, můžeme slíbit, že i v budoucnu dodržíme základní linii naší současné koncepce, která akcentuje dobré tradice českého školství.

Leden je u konce a společně s tímto Zpravodajem Vám Vaše dítě doneslo i pololetní vysvědčení.Věříme, že školní výsledky budou pro Vaše dítě motivující a že spravedlivě odrážejí jeho přístup ke vzdělávání a že je takto dokážete interpretovat. Objektivita hodnocení v naší škole podléhá důsledné kontrole, výsledky jsou v posledních sedmi letech neustále porovnávány s výsledky nejrůznějšího testování, o kterém Vás vždy informujeme.

Zároveň připojujeme i přání, aby i následující půlrok proběhl pro Vás i Vaše dítě příznivě, bez problémů a hlavně ve zdraví a můžeme slíbit, že i my se o to budeme maximálně snažit.

Vaše ZŠ Plamínkové

INFORMACE PRO RODIČE, ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ – ČERVEN ’06

 

Vážení!

Ve chvíli, kdy děti dostávají vysvědčení, které hodnotí jejich práci ve druhém pololetí školního roku 2005/2006, držíte i Vy v ruce jakési hodnocení práce celé školy za stejné období a navíc Vás v něm seznámíme i s plány do nejbližší budoucnosti.

Připomínáme, že s informacemi o škole se v této podobě setkáváte již šestý rok, což je již slušná tradice, a věříme, že Vám naše zpravodaje přinášejí užitečné a zajímavé informace. Není to samozřejmě jediný informační zdroj, který je Vám dispozici. Na internetových stránkách, které jsou veřejností hodnoceny velice kladně a které tvoříme pro Vás a na základě Vašich námětů a připomínek, se setkáváte s nejaktuálnějším děním ve škole a navíc v multimediální podobě rovněž již šestým rokem. V současné době probíhají práce na jejich modernější a dynamičtější podobě, kterou bychom všichni měli spatřit na začátku nového školního roku. Uvítali bychom proto Vaše případné aktuální připomínky k funkci tohoto informačního zdroje, abychom je mohli zakomponovat do nově vznikajících stránek a přispěli tak k jejich ještě většímu uživatelskému komfortu. Náměty posílejte na adresu reditel@zsplaminkove.cz .

A po malém výletu do budoucnosti (ucelenou pasáž na toto téma naleznete v závěru Zpravodaje) se vraťme z letních dnů do tuhé únorové zimy, kdy začalo II. pololetí školního roku:

ÚNOR byl především ve znamení školních prázdnin, které na sebe navazovaly. Již tradičně jsme ve škole poskytli zázemí dětem z dětských domovů, které se v době pololetních prázdnin sjíždějí do hlavního města z celé České republiky na akci Ledová Praha v rámci které se jim otevírají brány nejvýznamnějších pražských památek, muzejí, zahrad a jsou pro ně pořádány kulturní akce. Díky tomu mají i děti naší školy v tomto období možnost navštívit tato místa za výhodných podmínek, neboť dostáváme k dispozici vstupenky na tuto akci, kterými odměňujeme žáky v souvislosti s pololetním hodnocením.

V předposledním únorovém týdnu odjeli do Desné v Jizerských horách na lyžařský kurz žáci sportovní VII.C. Čekaly je zde vynikající podmínky, díky počasí ještě lepší, než jejich spolužáky, kteří zde byli na kurzu v lednu (podrobnější informace byla v lednovém Zpravodaji). Jediným kazem jinak velmi povedené akce byla vyšší nemocnost účastníků a zejména řada úrazů mezi účastníky snowboardingové části výcviku. Po zkušenostech z let, kdy jako jedna z mála pražských škol oficiálně zařazujeme výuku snowboardingu do výuky tělesné výchovy (díky tomu, že máme ve svých řadách kvalitní instruktorky) nyní uvažujeme o omezení této nabídky vzhledem k vysoké zdravotní rizikovosti i organizační náročnostisnowboardingového výcviku. Navíc se ukazuje, že ani zájem z řad rodičů i žáků o SNB výuku není velký. Pravděpodobně se zaměříme na zkvalitnění výuky sjíždění a běhu na lyžích (v oblasti běžecké výuky prověřujeme možnost zorganizování výuky v Praze(!), což by vedle vyšší efektivity a dostupnosti žákům ze sociálně slabších rodin přineslo i nezanedbatelné snížení finanční náročnosti zájezdů, na které by bylo možné odjíždět pouze se sjezdovým vybavením).

BŘEZEN a DUBEN jsou vždy měsíce, ve kterých dochází k nárůstu sportovních aktivit školy – vrcholí totiž soutěže POPRASKu (Poháru pražských škol). Proto následuje komplexní zpráva, která mapuje dění v průběhu celého pololetí bez tradičního dělení po měsících:

Na sportovní rozvoj dětí sází Základní škola Plamínkové již od doby svého založení, tedy téměř 40 let. Za tu dobu jí navštěvovala řada výborných sportovců, zejména basketbalistů. V posledních letech se ale spektrum sportů, které škola nabízí svým žákům, výrazně rozšířilo. Posledním projektem, který proběhl právě v jarních měsících, je využívání badmintonové sportovní haly Hamr – Braník. Třídy od druhé do páté a všichni žáci sportovních tříd prošli základním výcvikem ve sportovním badmintonu, jehož obliba u nás prudce roste. Dávno to už není pouze basketbal, kterým škola proslula (ne náhodou jsou její sportovní třídy řazeny mezi tři nejkvalitnější školy v České republice), ale i florbal, krasojízda, volejbal, beach volejbal, cyklistika, lyžování a řada dalších sportů.

  Kvalitu ostatně dokládají i reprezentační výsledky sportovců v tomto školním roce. Jak florbalistky, tak florbalisté dominovaliv obvodních soutěžích a vybojovali si tak právo reprezentace Prahy 4 na celopražské úrovni. A reprezentovali výborně, což dokládá zisk stříbrného a bronzového poháru v pražském finále POPRASKu. Z této skutečnosti navíc vyplývá i to, že problém postupu našich florbalistůz obvodního kola (informovali jsme Vás v lednu) byl nakonec vyřešen ve prospěch našeho protestu.

Na stejné úrovni zastupovaly školy MČ Praha 4 i basketbalistky, těm se ale na stupně vítězů v dubnovém celopražském postupovém kole vystoupit nepodařilo. Basketbalisté v soutěžích POPRASKu nastupovat nesmějí a tak bojují s těmi nejlepšími v ČR v soutěži žáků sportovních tříd. Turnaj o postup do semifinálové skupiny proběhl 12.4. v ZŠ Plamínkové a domácí hráči hostili soupeře z Děčína a Nymburka. Postup jim bohužel unikl o jediný bod, který pro sebe získali hráči z Děčína.

  V kategorii nejmladších basketbalistů nemají hráči z Plamínkové již roky vážnější konkurenci, což potvrdili 4.4. počtvrté v řadě vítězstvím v turnaji o pohár MHMP a čtvrtým rokem se podívali na týden do jihoitalské Matery, dějiště největšího světového turnaje této věkové kategorie. V době, kdy italská fotbalová reprezentace poslala z MS v kopané domů tu českou, tak naopak naši nejmenší basketbalisté drtili italské basketbalové týmy a mezi 49 družstvy se probojovali do osmičlenné finálové skupiny. Tady nakonec nestačili (na jejich výkonu se podepsalo i úmorné vedro, které v předposledním červnovém týdnu  v Itálii panovalo) a obsadili tak celkové osmé místo. Za domácími družstvy a týmem z Venezuely ale byli nejlepším neitalským evropským družstvem, což potvrzuje kvality našich hráčů.

  „Medailovými žněmi“ by se dalo nazvat vystoupení lyžařských reprezentací. Slalomáři a běžci na lyžích si vyjeli v jediné pražské soutěži pro žáky základních škol O pohár starosty MČ Praha 4 (vyhlašovatel závodů MČ Praha 4 již třetím rokem pověřuje pořádáním této akce našiškolu) celkem pět umístění na stupních vítězů a stali se v tomto hodnocení nejúspěšnějšíškolní reprezentací. Tento výsledek je o to cennější, že ve svých řadách neměli jediného specialistu lyžaře. Novinkou letošního ročníku byl přesun běžecké části závodů přímo do Prahy – v areálu Go Žlutélázně jsme nalezli vynikající podmínky a závodníci tak mohli přímo na start lyžařských závodů tramvají.

  Svou soutěž ve Florbalové lize skončila velkým úspěchem našich chlapců z 8.-9. tříd – v této celopražské soutěži suverénně vyhráli šestičlennou základní skupinu a začátkem června bojovali o titul pražského mistra. Vítězství jim sice uniklo o pověstný vlásek – 5 sekund před koncem finálového utkání soupeři vstřelili vítězný gól, ale i tak jde o největší úspěch našich sportovců v tomto školním roce.

  Historického úspěchu dosáhla i volejbalová reprezentace pracovníků školy. Po osmileté účasti v Pražské volejbalové lize zaměstnanců škol se našemu týmu konečně podařilo získat umístění na stupních vítězů, když v závěrečném finálovém play off turnaji obsadil konečné třetí místo. Tento úspěch může být povzbuzením pro volejbalovou reprezentaci dívek, která se letos poprvé pokusila získat úspěchy v obvodním kole Poprasku, ale svými výkony zatím ještě soupeřkám nestačila. To reprezentace ve čtyřkovém beachvolleyballu dívek si vedla o poznání lépe a v minulém týdnu svedla vyrovnané boje v obvodním kole soutěže, v níž nakonec naše lepší družstvo obsadilo čtvrtou příčku mezi osmi týmy.

  Sázka na sport v ZŠ Plamínkové je rozhodně dobrou volbou. Sportovní duch a zásady fair play se promítají do celkové atmosféry ve škole, která tak nemusí řešit závažnější kázeňské problémy a navíc dobrá fyzická kondice a schopnost spolupracovat v týmu jsou určitě tím nejlepším vkladem do budoucnosti každého člověka.

V jarních měsících se již tradičně vydávají třídy na zotavovací pobyty. Kromě devátých tříd, jejichž žáci mají v tomto období jiné starosti, vycestovali všichni ostatní žáci ve větších či menších celcích do různých míst naší země, kde strávili nejméně týden v odlišném prostředí. Nejvíc tříd využilo prostředí Parkhotelu Mozolov, který poskytuje již třetí rok dokonalé zázemí našim sportovním třídám. Tohoto komfortu ale již druhým rokem využívají i ostatní třídy II. stupně a mají tak možnost využití nadstandardních sportovních aktivit – například vodáckého výcviku.

Jaro přivítali nejmladší žáci na tradičním březnovém Jarním karnevalu, v červnu proběhla již třetí Školní akademie – ta byla samozřejmě přístupná i veřejnosti a podle účasti diváků bylo zjevné, že o akci byl zájem veliký a školní nádvoří se ve slunečném odpoledni velmi slušně zaplnilo.

V samotném závěrečném týdnu školního roku absolvovali žáci 8.C druhý díl soutěže Plážování s olympionikem a napravili tak poněkud nepříznivý dojem z květnového klání, kde školu reprezentovali žáci 7.C. Obě družstva 8.C se v soutěži v plážové přehazované probojovala do finále a obsadila tak první dvě místa. Navíc i nehrající žáci své spolužáky sportovně povzbuzovali a celá sportovní třída se tak ukázala jako kompaktní tým.

Jako vždy prověřujeme v jarním období i úroveň vědomostí a dovedností našich žáků pomocí testů – celostátních Kalibro a tradičních interních školních testů. Jejich pomocí si již šestý rok ověřujeme správnost naší vzdělávací koncepce a snažíme se porovnáváním výsledků zabezpečit maximální objektivitu při závěrečném hodnocení výsledků žáků.

TESTY KALIBRO – VĚDOMOSTNÍ:

5. ROČNÍK –  Ve všech druzích testů jsme dopadli lépe než průměr ZŠ v celé ČR, v matematice, humanitním základu a v přírodovědném základu, jsme byli lepší než ZŠ z velkých měst (ta mají vždy lepší průměry). 5.C byla kromě ČJ výrazně lepší ve zbývajících druzích testů, než 5.A. Dívky byly lepší v ČJ, v ostatních testech byli lepší chlapci.

7. ROČNÍK – V přírodovědném základu a v anglickém jazyku jsme byli lepší než ZŠ v celé ČR i než ZŠ z velkých měst. Pouze v humanitním základu tomu bylo naopak. 7.C byla kromě testu „humanitní základ“ lepší než 7.A.Chlapci byli ve všech druzích testů lepší než dívky.

TESTY KALIBRO – DOVEDNOSTNÍ:

6.třídy byly výrazně lepší (o 8%) v ČJ než 6.třídy v celé ČR i než 6.třídy z velkých měst. Naopak v matematice byly 6.třídy nepatrně horší v obou kategoriích (o 1%).

8.třídy dosáhly horších výsledků v ČJ i v MA. Byly horší než ZŠ v celé ČR i ve velkých městech.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI V ROČNÍCÍCH – ŠKOLNÍ SROVNÁVACÍ TESTY

1.třídy     Lavička (1.A), Přibáňová (1.B), Šimák (1.A)

2.třídy     Paulusová (2.A), Fišer (2.A), Bulínová (2.B)

3.třídy Fremut (3.A), Gatev (3.A), Micková (3.A)

4.třídy Paulíčková (4.A), Pleskotová (4.A), Sejdovič (4.B)

5.třídy Svoboda (5.C), Dolejšová (5.A), Hadravová (5.A)

6.třídy Neumanová (6.C), Ferusová (6.A), Shutko A. (6.C)

7.třídy Mesároš M. (7.C), Musil (7.C), Pečený (7.A)

8.třídy Kopecká (8.A), Kindl (8.C), Černý (8.A)

9.třídy Štěpán (9.C), Pečený (9.A), Suriak (9.A)

Nejlepšími žáky 6.-9. tříd byli na základě výsledků při závěrečné klasifikaci (vysvědčení) a následném hlasování pedagogického sboru vyhlášeni:

TEREZA VEČERKOVÁ (6.C) a DAVID KINDL (8.C)

  A na závěr Zpravodaje několik informací o chystaných novinkách pro nový školní rok:

Sotva se zavřou školní dveře za posledním žákem odnášejícím si zasloužené vysvědčení, nastane ve škole čilý ruch – nejprve v ní budouubytovaní účastníci Všesokolského sletu a hned po nich začne velká akce – malování chodeb a učeben v hlavním bloku. V souvislosti s tím budeme rekonstruovat šatny u tělocvičen včetně osazení novými okny a vybavíme vybrané učebny novým nábytkem. Tento postup schválila na svém červnovém zasedání Školská rada ZŠ Plamínkové a upřednostnila jej před některými rodiči navrhovanou rekonstrukcí vstupních šaten (se kterou se počítá v rámci celkové rekonstrukce školy, která by měla proběhnout do dvou let).

V novém školním roce tak žáci spatří novou tvář školy. K tomu to dojmu přispějí i některé personální změny. Odcházející vyučující paní Martu Hakenovou (Hv, Aj) a pana Jana Ulrycha (trenér ST) nahradí kvalifikovaná vyučující hudební výchovy Mgr. Terezie Výborná (jejím cílem je kromě kvalitní výuky obohatit nabídku naší školy o školní pěvecký sbor – přes mnohaleté úsilí vedení školy zatím tento druh aktivity postrádáme) a trenér Sokola Vyšehrad Martin Klapal.

Škola bude i nadále pokračovat v koncepci výchovně vzdělávací práce postavené na vzdělávacím programu Základní škola. V průběhu školního roku budeme souběžně připravovat nový školní vzdělávací program podle dikce školského zákona. Na základě zkušeností a ověřených výsledků jsme se rozhodli využít možnosti zavést novou koncepci v co nejzazším termínu, abychom mohli získat co nejvíce podkladů a minimalizovali jsme tak případné negativní dopady tohoto rozsáhlého experimentu v našem školství.

V loňském roce se nám podařilo realizovat zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky sportovních tříd (pokročilé lyžaře) v Rakousku –Skicentrum Moscher-Hohentauern. O něm jsme Vás informovali v lednovém čísle a chceme jej v předvánočním týdnu zopakovat pro větší množství žáků. Informace o této akci získáte na www.ckpanter.cz, foto z loňska je uveřejněno na našich webových stránkách. Přestože právě vládne horké léto, zmiňujeme se již o zimních aktivitách, abyste měli dostatek času na jejich přípravu i financování. Do této kategorie patří i lyžařské kurzy 7. třída zejména projekt sobotních zájezdů pro začátečníky z řad žáků prvního stupně. Tuto aktivitu podporovanou Občanským sdružením rodičů a příznivců ZŠ Plamínkové chceme opět zopakovat a její uskutečnění závisí na dostatečném počtu zájemců.

Významnou novinkou, která by se měla projevit (nejen) v příštím čísle Zpravodaje, je začínající spolupráce s ECM Group, která si naši školu vybrala jako partnerskou. Úspěšně probíhající jednání dávají naději na významný příspěvek této firmy do rozvoje naší školy, zejména v oblasti zkvalitnění školního sportovního areálu, který je využíván veřejností z oblasti Pankráce. Doufáme, že Vás s konkrétními výsledky budeme moci seznámit již po prázdninách.

Na závěr máme jednu prosbu. V souladu s koncepcí naší práce pořádáme pro děti celou řadu soutěží (a to nejen sportovních) na úrovni třídních kolektivů i celé školy. Ke každé soutěži patří odměna a v této souvislosti chceme požádat ty z Vás, kteří mají možnost věnovat škole na tento účel drobné propagační předměty, aby nás kontaktovali. Zároveň děkujeme těm, kteří nám takto nezištně pomáhali v uplynulém školním roce.

Přejeme Vám příjemné prožití období školních prázdnin a hlavně zdraví. To bychom si samozřejmě nejvíce přáli i my, protože zdravotní problémy vyučujících zčásti negativně poznamenaly uplynulý školní rok a v příštím roce tak budeme muset tyto dopady odstraňovat.

Tak tedy hodně zdaru a nashledanou v září.

Za ZŠ Plamínkové

Mgr. Zdeněk Nulíček, v.r.                                                                Mgr. Ivan Tuček, v.r.

INFORMACE PRO RODIČE, ŽÁKY A PŘÍZNIVCE ZŠ PLAMÍNKOVÉ – LEDEN ’06

Vážení!

Školní pololetí uteklo jako voda a Vy v tuto chvíli začínáte se čtením tradičního lednového Zpravodaje, který pro Vás již šestým rokem pravidelně připravujeme.

V úvodu se sluší popřát všechno nejlepší do nového roku, i když v drtivé většině případů jste již naši letošní novoročenku obdrželi prostřednictvím svého dítěte, nebo jste ji alespoň viděli na našich webových stránkách. Mimochodem jejich návštěvnost nám dělá radost a přesvědčuje nás o jejich nemalém významu při spolupráci školy s rodiči a dalšími partnery. Děkujeme za připomínky a náměty k jejich provozu a neváhejte nám je i nadále posílat, abychom mohli tuto službu zkvalitňovat. Pro zajímavost: stránky se měsíčně zobrazují přibližně 3000krát a podílí se na tom zhruba 550 uživatelů, nejčastěji se díváte ve středu (údaje jsou převzaté z počítadla, které je přístupné na úvodní stránce).

Do tohoto školního roku jsme vstoupili s takřka stejným počtem žáků (381), jako do minulého  

(378), což lze v době, kdy pravidelně klesají počty žáků základních škol, považovat za příznivou zprávu, která potvrzuje vzrůstající tendenci zájmu o naši školu a tedy i narůstající kvalitu ve vzdělávání. Tomu odpovídá i meziročně vzrůstající kvalifikovanost pedagogického sboru. Ten pro letošní rok posílili tři kvalifikovaní pedagogové – Mgr. Kateřina Bartošová (Tv, Aj), Mgr. Dagmar Huňková (I. st.) a Mgr. Marian Valek (Tv, Z).

V průběhu září (a vlastně dodnes) jsme se ještě potýkali s následky akce „slučování škol“ (o které jsme Vás podrobně informovali již v červnovém vydání Zpravodaje), ale naštěstí pouze v rovině administrativní, takže průběh výchovně vzdělávací činnosti tím nebyl nijak narušen a školní rok se rozběhl zcela podle plánu tradičním slavnostním zahájením na školním dvoře. Již druhým rokem je toto zahájení spojeno se slavnostním vstupem „prvňáků“ a že se jednalo o akci velmi povedenou může potvrdit i zástupkyně starosty paní Ivana Staňková, která se celého zahájení osobně zúčastnila.

Žáci 9. ročníku se v rámci enviromentální výchovy pod vedením Mgr. I. Hromířové zúčastnili soutěže Odpad – dopad a úspěch jejich snažení (počítačové prezentace modelů oblečení sestaveného z odpadových materiálů) dokládá i to, že organizátoři soutěže požádali o možnost použití našich soutěžních příspěvků pro svoji vlastní internetovou prezentaci.

Tradiční setkání pracovníků školy s rodiči jsme tentokrát přesunuli na začátek října. Příčinou tohoto posunu byly plánovanévolby do školské rady a nutnost dodržení předepsaného časového odstupu od jejich vyhlášení. Přestože jejich výsledky již asi znáte (byly okamžitě zveřejněny na internetu) připomeneme, že jste ze svého středu vybrali Ing. Josefa Maršála a JUDr. Jiřího Bílka, zástupci zřizovatele byli jmenováni Mgr. Jan Choděra a pan Martin Hudec a zástupci pedagogického sboru byly zvoleny paní Irena Svobodová a Mgr. Jana Čermáková. Na svém prvním zasedání Školská rada zvolila svého předsedu, kterým se stal Ing. J. Maršál.

V tomto měsíci zahájily i tradiční sportovní soutěže, na jejichž výsledky se vždy těšíme. První sportovní akce, které se ZŠ Plamínkové zúčastnila, byla Florbalová liga dne 21.10.2005 – naše škola byla zařazena do Skupiny AZŠ, ve které sehrála celkem 6 zápasů během dalších termínů 16.12.2005 a 20.1.2006. Naše reprezentace pod vedením trenérky Mgr. Michaely Marešové pokořila své soupeře ve všech zápasech a postoupila tak do finále play off, které bude sehráno během dubna. Nejlepšími hráči byli Šafář, Kotek, Vyšata a Kubů (všichni z 9.C). Doufáme, že naši hráči budou úspěšní i v jarním finále.

Slabší bilanci mají letos naši fotbalisté. Odešla naše veleúspěšná fotbalová generace, která předloni vybojovala titul Mistr ČR a loni titul Mistr Prahy (dál už soutěž nepokračovala) a její nástupci zatím sbírají zkušenosti. Reprezentační kádr tvořili z větší částiflorbalisté a basketbalisté a ani mladším, ani starším žákům se nepodařilo postoupit ze základních kol. Mezi nejvýraznější individuality patřili Aleš Shutko (6.C) a Jan Kasl (8.C).

V říjnu se také naplno rozběhl projekt MČ Praha 4 – Dopravní výchova – a tak žáci prvního stupně absolvovali svá „školení“ na dopravním hřišti. Vzhledem k tomu, že dopravní výchova je dlouhodobě v popředí našeho zájmu, vítáme tuto prospěšnou aktivitu.

listopadu se opět hodně sportovalo. Mistrem školy ve florbalu smíšených družstev (tradiční školní florbalový turnaj) se stala třída 9.C, nejlepšími hráči byli vyhlášeni Aneta Podlipná (8.C) a David Kubů (9.C), nejlepším střelcem byl Jan Stuchlík (6.C).

V tomto měsíci jsme do výuky zařadili program protidrogové prevence Free Teens pro žáky nejvyšších ročníků (součást prevence sociálně patologických jevů, kterou má v naší škole aktivně organizuje a řídí Mgr. Iva Hromířová) a také jsme zorganizovalihumanitární akci ve prospěch Dětského domova v Pyšelích. Naplno se také rozběhla další část vzdělávání ped. pracovníků v oblasti využití informačních technologií. Volejbalová reprezentace pracovníků školy zahájila hladkým vítězstvím nad ZŠ Táborská další ročníkPražské volejbalové ligy pracovníků škol.

Stejně jako v minulém roce jsme pro děti připravili dovednostní testy Kalibro pro žáky 6. a 8. tříd. S jejich výsledky Vás seznámíme v červnovém Zpravodaji, zatím nejsou k dispozici.

Mladší florbalisté ztroskotali ve druhém kole obvodní soutěže, starší do druhého kola postoupili naprosto suverénně. V prosincovém kole je ale zastavilo zaváhání s outsiderem turnaje a následná manipulace s pravidly, která našim hráčům zatímznemožnila postup. „Zatím“ proto, že stále ještě čekáme na výsledek rozhodnutí organizátora soutěže (Hobby Centrum 4) o oprávněnosti našeho oficiálního protestu proti způsobu organizace tohoto turnaje v jehož průběhu bylo bezpříkladně změněno postupové pravidlo v neprospěch našeho týmu.

Zaměstnanci školy vyhráli jednoznačně i druhé utkání volejbalové ligy – tentokrát na domácím hřišti proti ZŠ Mikulandská.

Úspěch zaznamenala i florbalová reprezentace starších žákyň, která s přehledem vyhrála postupový turnaj Prahy 4 (pořadatelství připadlo naší škole) a bude ve třetím únorovém týdnu bojovat v pražském finále.

Vánoční atmosféru navodila nejen velmi zdařilá výzdoba školy, ale zejména Mikulášská besídka (ve spolupráci s OSRAP ZŠ) aVánoční turnaje v basketbalu. Třídenní klubový turnaj „O pohár ředitele ZŠ Plamínkové“ vyhrál zaslouženě Sokol Pražský, naši reprezentanti (Sokol Vyšehrad) v součtu výsledků všech kategorií obsadili 3. místo (zvítězili v kategorii nejml. minižáků). Rovněž tradičníturnaj žáků ST (smíšená družstva z různých tříd) se pod vedením J. Ulrycha vydařil.

Zájemci z řad žáků sportovních tříd měli možnost zúčastnit se zdokonalovacího lyžařského kurzu v rakouském střediskuHohentauern, ve kterém v tu dobu lyžovali na osmi sjezdových tratích prakticky pouze naši žáci. Díky existenci vzdělávacího střediska Ski Centrum Plamínkové, které druhou sezónu působí v naší ZŠ, mají účastníci všech našich lyžařských kurzů možnost jezdit sešpičkovými instruktory a využívat moderní pomůcky včetně lyží shorties, které jsou nejmodernějším prostředkem právě pro výukucarvingu. Škoda, že se z důvodu malého zájmu rodičů nepodařilo uskutečnit sobotní lyžařské kurzy pro žáky 1.- 6. tříd, které jsme pro tuto sezónu ve spolupráci s OSRAP ZŠ Plamínkové (které bylo připraveno tuto akci z 80% financovat) připravili, protože žáci naší školy mají a do budoucna budou mít mezi pražskými dětmi bezkonkurenční podmínky právě pro oblast výuky lyžování (více o lyž. kurzech na www.zsplaminkove.cz ve Fotogalerii a Ski Centrum).

V prosinci také proběhla výtvarná akce Předvánoční hedvábí, v rámci které účastníci vytvářeli velmi pěkné hedvábné šátky. Výtvarné akce pod vedením Mgr. Vejvodové mají vždy vysokou úroveň a setkávají se se stále větším zájmem.

Doplnili jsme technicko materiální vybavení tělocvičen a kabinetů tělesné výchovy novými pomůckami, do tříd přibyla audiovizuální zařízení (CD a DVD přehrávače, nová projekční souprava notebooku s dataprojektorem atp.).

Díky výtečné spolupráci s UMČ Praha 4 se nám podařil další unikátní kousek. Žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu, nalezli pod vánočním stromeček velikánské překvapení – dva „služební vozy“, kterými jsou dvoumístné dětské elektromobily, které se každé odpoledne prohánějí po areálu ŠD a staly se tak velmi oblíbenou školní atrakcí, kterou měli příležitost využít i budoucí školáci při zápisu do prvních tříd.

Touto akcí jsme se přehoupli do současného měsíce ledna. Ten začal tradičním Dnem otevřených dveří a prolínal jím rozsáhlýprojekt spolupráce naší školy s mateřskými školami v okolí. Tento projekt zahajujeme již v říjnu a pokračuje téměř celý rok. Tým vyučujících vedený Mgr. Beránkovou a Mgr. Čermákovou připravuje pro děti z MŠ celoroční nabídku programů, které seznamují děti se školním prostředím a pomáhají předškolákům zvládnout náročný vstup do školy. Zúčastňují se jich na tři stovky dětí z osmi MŠ, které mají se svými učitelkami možnost vyzkoušet si sportování v tělocvičnách, „opravdovou“ školní výuku anebo se pravidelně připravovat v naší „Školičce“ pod vedením našich pedagožek, které k tomu ještě stíhají navštívit všechny zúčastněné MŠ na jejich schůzkách s rodiči a poradit jim při řešení problémů. Třešničkou na dortu bývá divadelní pohádkové představení, které již třetím rokem nacvičují naši žáci se svými vyučujícími. Po mimořádně povedených adaptacích pohádek Popelka a Zlatovláska, které v minulých letech secvičila 8., respektive 9.A a které jste pravděpodobně viděli, jsme s napětím očekávali výkon „nováčků“ ze 7.C (režie Mgr.Hromířová) v pohádce O šípkové Růžence. Představení se povedlo skvěle a předpokládáme jeho reprízu i pro rodičovskou veřejnost nejpozději v průběhu červnové školní akademie.

V lednu vyjeli na lyžařský kurz žáci 7.A, tentokrát do Desné v Jizerských horách, kde strávili lyžařsky vydatný týden s ubytováním v nově rekonstruovaném a pro naše účely velmi vhodném penzionu U kovárny. Sněhové podmínky byly výborné a tak se i z naprostých nelyžařů, kterých byla více než třetina, stali lyžaři, což prokázali absolvováním závěrečných závodů v běhu a ve slalomu – ten se jel na obtížném terénu za ztížených podmínek, takže dokonale prověřil výsledky naší týdenní práce. Fotografie z tohoto zájezdu naleznete rovněž na výše uvedených odkazech.

Za sebou máme i zápis dětí do 1. tříd, který potvrdil dobrou pověst školy a stabilizovaný zájem rodičů a splnil tak naše očekávání o otevření dvou tříd. Jsme ale připraveni přijmout ještě další zájemce, neboť změny ve školském zákoně zapříčinily novou situaci – tzv. „jazyková“ ZŠ Horáčkova letos poprvé po více než desítce let otevírá 1. třídy a vzhledem k zájmu převyšujícímu její možnosti (pravděpodobně způsobenému i určitou neznalostí rodičů, neboť od roku 2007/2008 budou již všechny školy nabízet jazykové vzdělávání v podobném rozsahu) se řada rodičů bude v těchto dnech rozhodovat o zápisu dětí na jinou školu. Jsme na takovou variantu připraveni (již šestý rok nabízíme od 1. třídy kroužky angličtiny) a rodiče mají možnost dodatečného zápisu dětí (ovšem pouze do naplnění maximální kapacity!) do našich prvních tříd.

Leden je u konce, stejně tak první pololetí tohoto školního roku a společně s tímto Zpravodajem Vám Vaše dítě donese i pololetní vysvědčení. Jako škola, která se prezentuje udržováním dobrých tradic českého školství, vydáváme „opravdové“ vysvědčení a nikoli pouhý počítačový výtisk v podobě výpisu z vysvědčení, jak se v poslední době stalo ve většině škol módou. Přikládáme totiž tomuto dokumentu důležitost, jaká k němu podle našeho názoru patří (vždyť je to ohodnocení půlroční práce dětí a pro žáky prvních tříd je to velmi slavnostní okamžik) a nechceme si proto nijak ulehčovat práci rozdáváním jakési náhražky. Doufáme, že si i Vy budete tohoto dokumentu stejně vážit, ať již budou výsledky práce Vašeho dítěte jakékoli, a vrátíte nám jej nepoškozený tak, abychom jej mohli bez problémů použít i na konci školního roku.

Zároveň připojujeme i přání, aby i následující půlrok proběhl pro Vás i Vaše dítě příznivě, bez problémů a hlavně ve zdraví a můžeme slíbit, že i my se o to budeme maximálně snažit.

Za ZŠ Plamínkové

Mgr. Zdeněk Nulíček,                                     Mgr. Ivan Tuček, v.r.