INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU – DUBEN 2021:

  • Přihlašování dětí proveďte elektronicky od 1. do 29.4. – buď prostřednictvím datové schránky 5yf3p48, nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu zastupce@zsplaminkove.cz
  • Pro nezbytné případy umožníme podání do vrátnice školy ve dnech 27. a 29.4. (10-15 hodin) – výhradně po předchozí rezervaci času návštěvy nejpozději 22.4.  telefonicky, nebo e-mailem (732 150 225, zastupce@zsplaminkove.cz). Vyčkejte na zpětné potvrzení rezervace!
  • Pro přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání použijte elektronický formulář (www.zsplaminkove.cz) nebo tiskopis (bezkontaktně – kancelář ZŠ Po, St – v úředních hodinách kanceláře). Formulář podejte kompletně a správně vyplněný strojovým/tiskacím písmem a přiložte další dokumenty (kopii rodného listu dítěte – v případě cizinců jeho úředně ověřený český překlad – případně žádost o odklad školní docházky). V případě nedoložení některého z povinných dokladů, nebo nevyplnění údajů bude správní řízení přerušeno.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – 1. ročník

Žádost o odklad školní docházky

Směrnice pro zápis do 1. ročníku

Desatero pro rodiče

INFORMACE PRO CIZINCE – FOR FOREIGNERS

NABÍDKA ŠKOLY –  PRO RODIČE (neplatí v době mimořádných opatření)

Návštěva výuky v 1. třídě[i]

Prohlídka školy mimo termín Dne otevřených dveří – pokud se Vám námi nabízený termín nehodí, jsme ochotni Vám prohlídku umožnit v náhradním termínu.

Návštěva divadelního představení[i] – každoročně nastudují žáci naší školy pohádkové představení s písničkami, které je určeno pro děti z mateřských škol – můžete jej navštívit i se svým dítětem

Vánoční akademie – ve školní jídelně můžete se svým dítětem zažít vánoční atmosféru. Žáci naší školy připravují dramatická vystoupení, zpěv, tanec, recitaci. Můžete se přijít podívat se svým dítětem, co dokáží žáci naší školy – nebudete litovat.

Den otevřených dveří  –v tento den jsou prostory školy přístupné veřejnosti v době od 9.00 do 14.30 hodin. Můžete se podívat do všech učeben v průběhu výuky, sledovat způsob výuky i organizaci provozu školy (probíhá běžný provoz školy)

Mikulášská diskotéka s nadílkou, Jarní karneval – vždy od 15.00 hodin ve školní jídelně – můžete na naše pravidelné akce přivést své dítě, v případě zájmu je zapojíme do aktivit pro žáky 1. stupně. 

Oranžový den školy – od 8.00 hodin v budově školy – tradiční den školy se zájmovými dílnami pro všechny žáky školy – můžete se přijít podívat, jak naši žáci spolupracují i ve věkově nesourodých skupinách, případně Vaše dítě zapojíme do činnosti. 

Virtuální prohlídka školy – pokud se k nám nedostanete osobně a zajímá Vás, jak škola vypadá zevnitř, tak navštivte naše webové stránky  http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1127/vtour/tour.html