INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU – DUBEN 2024:

Pro školní rok 2024/2025 zapisujeme do 1. ročníku děti, které dosáhnou 6. roku věku do 31.8.2024 a děti s odkladem školní docházky (děti s loňským odkladem v ZŠ PLAMÍNKOVÉ nový zápis neabsolvují, jejich zákonný zástupce pouze do 30.4.2024 oznámí naší škole, zda dítě v září nastoupí!).

Zápis bude probíhat 10.4.2024 – 14.00 – 18.00 (čas zápisu nerezervujeme).

Pro přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání použijte formulář „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“.

Elektronickou verzi formuláře naleznete na https://www.zsplaminkove.cz/dokumenty/zadosti-a-formulare/ nebo viz odkaz níže.

Formulář v listinné podobě obdržíte v kanceláři školy (úřední hodiny: pondělí a středa – 9.30 -11.30, 12.30 -15.00).

Formulář žádosti podejte v termínu kompletně a správně vyplněný strojovým/tiskacím písmem a přiložte kopii rodného listu dítěte – v případě cizinců jeho úředně ověřený český překlad, případně přiložte „Žádost o odklad školní docházky“ s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nedoložení některého z povinných dokladů, nebo nevyplnění údajů bude správní řízení přerušeno.

Možné způsoby podání žádosti:

• Osobním podánímve výše stanoveném termínu zápisu.

V odůvodněných případech (nemoc, pobyt v zahraničí apod. – doložení důvodu nutné) je možné dohodnout individuální termín zápisu – 11.–30.4.2024  – kontakt zastupce@zsplaminkove.cz , 732 150 225


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – 1. ročník

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad školní docházky

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Směrnice pro zápis do 1. ročníku

Desatero pro rodiče

Virtuální prohlídka školy – pokud Vás zajímá, jak škola vypadá zevnitř, tak navštivte naše webové stránky  http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1127/vtour/tour.html

Naše škola nabízí Vám a Vašim dětem:

 • kvalitní vzdělání podle školního vzdělávacího programu „Míříme vysoko“ https://www.zsplaminkove.cz/dokumenty/skolni-vzdelavaci-programy/
 • přátelskou atmosféru, komunikaci a vstřícnost
 • individuální přístup, pedagogickou intervenci (doučování)
 • učebny s interaktivními tabulemi
 • velký sportovní areál
 • zájmové kroužky, školní knihovnu
 • exkurze, výlety a zotavovací pobyty
 • zdravý životní styl, projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“

Režim pravidelného vyučování:

 • vyučování začíná denně v 8:00 hod. (žáci, přicházejí do školy od 7:40 hod., pokud nenavštěvují ranní školní družinu)
 • žáci se přezouvají a odkládají vrchní oděv v šatně, kde mají svoji visacím zámkem uzamykatelnou skříňku
 • průběh vyučování: 

1. vyuč. hodina    8:00 –   8:45 (následuje 15 ti minutová přestávka)

2. vyuč. hodina    9:00 –   9:45 (následuje 15 ti minutová přestávka na svačinu)

3. vyuč. hodina  10:00 – 10:45 (následuje 15 ti minutová relaxační přestávka s možností pobytu venku nebo v tzv. herně)

4. vyuč. hodina  11:00 – 11:45 (následuje 10 ti minutová přestávka)

5. vyuč. hodina  11.55 – 12.40

 • každý den se děti učí 4 vyučovací hodiny, tj. do 11:45 hod.
 • týdenní učební plán je 20 hodin týdně (český jazyk – 9 hod., prvouka – 2 hod., matematika – 4 hod., tělesná výchova – 2 hod., hudební a výtvarná výchova a pracovní činnosti po jedné hodině

Metody výuky:

 • k výuce počátečního čtení a psaní používáme metodu analyticko-syntetickou, často nazývanou metodou hláskovou nebo zvukovou, ale nejčastěji je označována za tzv. hláskování
 • při psaní používáme vázané neboli „spojité“ písmo (jednotlivá písmena ve slově se spojují)
 • pro výuku matematiky využíváme tradiční metodu se zapojením kritického myšlení a činnostního učení

Přehled učebnic k výuce čtení, psaní, matematiky a prvouky: 

 • Živá abeceda s kocourem Samem – učebnice, Čtení s porozuměním (Nová škola)
 • Veselá abeceda – 2. díl Slabikáře (Fortuna)
 • Pojďme si číst – 3. díl Slabikáře (Fortuna)
 • Čtení pro malé školáky – 4. díl Slabikáře (Fortuna)
 • Moje první psaní (Nová škola)
 • Soubor: Cvičné sešity – 4 ks + Písanky – 5 ks + Domácí úkoly (Fortuna)
 • Matematika, pracovní sešit č. 1, 2, 3 a 4/A (Alter)
 • Hravá prvouka – pracovní učebnice (Taktik)

Učebnice, pracovní sešity, linkované, kostičkované sešity a čtvrtky dostávají žáci 1. tříd zdarma.

Provoz školní družiny (ŠD):

 • provoz ŠD začíná v 6:30 hod. a končí v 17:30 hod.
 • po vyučování předávají děti do ŠD jejich třídní učitelky
 • kroužky pořádané školou fungují v návaznosti na ŠD
 • vyzvednout děti ze ŠD si můžete po obědě (od 12:30 hod., ve středu od 13:30 hod., do 13:45 hod.)
 • poté odcházejí děti na vycházku, návrat v 15:00 hod., za pěkného počasí v 15:30 hod.
 • školné ŠD se platí složenkou vždy pololetně, tzn. v září a v únoru (aktuálně 2 x 1.000 Kč) 

Stravování:  

 • ve školní jídelně se připravují denně 2 hlavní jídla, kompletní oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo a nápoj
 • několikrát do měsíce je zařazován moučník v různých formách – např. müsli tyčinky, různé druhy zeleninových a ovocných salátů, domácí dezert, zmrzlina apod.
 • objednávky druhů jídel, odhlašování a přihlašování ke stravování lze provádět na internetových stránkách v sekci „Jídelna“, starší děti využívají objednávkový terminál přímo v jídelně


Veškeré podrobné informace naleznete na webu školy, zejména v dokumentu Školní řád.

Nabízíme Vám konzultaci v případě, kdy máte pochybnosti, zda je Vaše dítě dostatečně připravené na vstup do první třídy.