Výběr organizací, na které je možno se obrátit:

  • Meta –  www.meta-os.cz kurzy českého jazyka a další služby, email:poradenství@meta.ops.cz, tel.:775339003,777756858.
  • Inkluzivní škola (viz na http://www.inkluzivniskola.cz/) – informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému
  • Inbaze.cz –pomoc migrantům a jejich rodinám v životě v ČR. Adresa: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, Mobil: (+420) 739 037 353, e-mail: info@inbaze.cz
  • CIC –Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.CIC poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a vzdělávacích programů cizincům. Adresa: Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8, tel. č.: 222 360 452, email: info@cicpraha.org
  • Integrační centrum Praha www.icpraha.com, integrace státních příslušníků ze třetích zemí, mimo EU. Pobočka ICP Praha 4 – Pankrác. Adresa: Hvězdova 1594/19,140 00  Praha 4 – Nusle.Telefon:+420 775 771 944 (aj),+420 775 721 427 (spa, por, aj).
  • Další neziskové organizace – Poradna pro integraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Poradna pro uprchlíky, Český helsinský výbor, Centrum pro integraci cizinců, Centrum pro otázky migrace

Další internetové odkazy:

www.imigracniportal.cz

www.domavcr.cz

www.migraceonline.cz

www.cizinci.cz

www.mezikulturnidialog.cz