Xin chào, dưới đây quý vị sẽ tìm thấy những thông tin liên quan đến việc gia nhập vào hệ thống giáo dục Séc của người nước ngoài và những liên kết tới các tổ chức mà có thể giúp đỡ quý vị trong trường hợp cần thiết.

3. Con của người xin tịn nạn và đang là người tị nạn

· Những trẻ này được gia nhập vào nhóm học sinh với nhu cầu giáo dục đặc biệt (xem luật giáo dục § 16).

·

· Có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn của trường (tư vấn giáo dục và xã hội) và các phòng tư vấn của trường (tư vấn sư phạm tâm lý v.v.). Họ cung cấp tư vấn sư phạm tâm lý và tư vấn sư phạm đặc biệt. Trường học cộng tác với:

Phòng tư vấn giáo dục tương ứng: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU (Phòng tư vấn sư phạm – tâm lý của Praha) 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00 Praha 10, 267 997 011, poradna@ppppraha.cz

· Hiện tại: năm 2017, Praha đã bắt đầu dự án hệ thống giảng dạy tiếng Séc dành cho các học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng khác ngoài tiếng Séc. Hàng tuần sẽ có 2 tiết học được tổ chức giảng dạy tại các trường của các phường. Các tiết học là dành cho tất cả các em không có kiến thức về tiếng Séc, nghĩa là không chỉ dành riêng cho người ngoại quốc.

Trường học tương ứng: ZŠ JIŽNÍ IV.,PRAHA 4 –SPOŘILOV (đt.: 272763368, fax. 272761887, www.zsjizni.cz). Học miễn phí.